Dynamisch Noordoost

Geachte relatie,

In overleg tussen de organiserende partners gemeente 's-Hertogenbosch en BZW 's-Hertogenbosch is besloten een andere opzet te kiezen voor de u vertrouwde ondernemersbijeenkomst Dynamisch Noordoost. Gedurende twintig jaar is dit een inspirerend podium geweest, waar overheid, bedrijfsleven en onderwijs elkaar konden ontmoeten. We hebben uw deelname altijd bijzonder op prijs gesteld.

We zijn toe aan iets nieuws. 's-Hertogenbosch kiest voor de regio. De regionaal economische dynamiek krijgt een extra impuls. Wij maken ruimte in uw netwerkagenda voor een nieuw regionaal event. De organisatie 5-sterrenregio Noordoost Brabant heeft een nieuwe manifestatie in voorbereiding.

Graag willen wij de hoofdsponsors PWC en Zadelhoff Makelaars 's-Hertogenbosch en in het bijzonder Libema (Brabanthallen, Eventron, Congrescentrum 1931) en Rabobank 's-Hertogenbosch e.o. hartelijk dank zeggen voor hun jarenlange sponsoring van dit event. Ook de bijdragen van de vele sub- en supplysponsors hebben dit event telkens weer tot een succes gemaakt. U heeft door uw trouwe deelname dat duidelijk gewaardeerd.

Tot slot zijn wij ook grote dank verschuldigd aan de leden van de werkgroep, die de laatste jaren dit event samen hebben georganiseerd. Zonder hun inspanning en creativiteit had dit 20 jaar lang geen vaste plaats kunnen veroveren in uw netwerkagenda.

Hoogachtend,

De wethouder van o.a. Financien en Economische Zaken, mr. J.W.F. Hoskam,
Voorzitter BZW 's-Hertogenbosch, J.M.C.M. Cox